73ste AVVN-congres: de stukken

Hier kunt u de stukken voor onze 73ste algemene vergadering downloaden (pdf):

 

  • De uitnodiging (de algemene vergadering - het ochtend deel - is uitsluitend toegankelijk voor personen die door hun vereniging of bond zijn aangemeld;
  • Het jaarboek 2019 met onder meer het programma, de agenda, notulen van 15 december 2018, jaarverslag, financiële verslag, de begrotingen
  • Aanvullende stukken met onder meer een toelichting op de financiële stukken en de begrotingen, de vortgangsrapportage van ons veranderingsproces, de voorstellen voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement inclusief een toelichting hierop
  • Verklaring van de Commissie van Onderzoek (kascommissie)

Declaratieformulier reiskosten AVVN-congres

Download hier het declaratieformulier. Declaraties worden uitsluitend via de tuinvereniging of bond uitbetaald.