Afspraken over houtkachels

 

Steeds meer maken mensen thuis, maar ook in het tuinhuis, gebruik van houtkachels. Zo’n vuurtje stoken heeft wat gezelligs en het idee bestaat bij menigeen dat het een duurzame manier van binnenverwarming is. Hout als natuurlijke bron van energie en het komt nog van dichtbij ook, vaak uit eigen tuin. Echter, het gebruik van houtkachels blijkt helemaal niet zo gezond te zijn. Afhankelijk van hoe en wat je stookt komen er onaangename geuren vrij, maar ook fijnstof, PAK’s en zware metalen. Veel mensen in de omgeving van een tuinhuis waar met hout gestookt wordt, ondervinden ernstige overlast van de uitstoot.

 

Bij diverse tuinverenigingen zijn houtkachels dan ook verboden. Waar (nog) geen reglementair verbod is, kunnen conflicten ontstaan tussen stokers en buren. Probeer die voor te zijn, of op zijn minst op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de stooktijden, weercondities waaronder niet gestookt kan worden, over de afvoer en het te stoken materiaal. Op de website van Milieu Centraal staan tips voor zo verantwoord mogelijk stoken.

 

Maak zo nodig een onoverbrugbaar probleem over hout stoken bespreekbaar bij het bestuur.

Uiteindelijk zijn het de leden van de vereniging zelf die in gezamenlijkheid besluiten of houtkachels (nog langer) zijn toegestaan.

Chemische bestrijdingsmiddelen: nee

Natuurvriendelijk tuinieren en chemische bestrijdingsmiddelen gaan niet samen. Ze verontreinigen grond- en oppervlaktewater en zijn gevaarlijk voor mens en dier.

 

Het is belangrijk je te realiseren dat wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen absoluut geen garantie is dat deze ongevaarlijk of onschadelijk zijn. Toegestane bestrijdingsmiddelen in kleinverpakking/voor particulieren hebben vaak synthetische werkzame stoffen.

 

Als het even mogelijk is, verdient preventieve gewasbescherming verreweg de voorkeur boven bestrijdingsmiddelen. Denk dan aan:

  • organische mest in plaats van kunstmest

  • ruime plantafstand

  • doordacht water geven

  • ruime vruchtwisseling

  • gekeurd zaai- en pootgoed

  • combinatieteelt

  • insectengaas

  • diervriendelijke inrichting van de tuin

 

Werkt dit toch niet afdoende, dan vinden wij dat een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen op biologische basis ingezet kunnen worden. Een overzicht hiervan staat als download op onze website. Deze minst-milieubelastende middelen blijven in meer en soms mindere mate schadelijk voor de biodiversiteit en kunnen zeker bij ondeskundig gebruik gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens. Het is daarom belangrijk dat de middelen strikt volgens de gebruiksvoorschriften toegepast worden.

Aanpak Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een overblijvende plant die een hoogte van 3 meter kan bereiken. De plant bloeit in augustus/ september. Oorspronkelijk komt hij uit het verre oosten en gedraagt zich hier in Nederland als een invasieve soort: eenmaal gevestigd is hij moeilijk uit te roeien. Hij gedijt vooral op vochtige, voedselrijke grond in de zon.

 

Het AVVN is van mening dat zelfs bij deze lastige plant chemische bestrijding onwenselijk is, gezien de schade voor het milieu. Bovendien schijnt de Japanse duizendknoop hier niet goed gevoelig voor te zijn. Uitgraven van de wortels heeft maar beperkt effect, aangezien de plant heel diep wortelt.

 

De mechanische aanpak

De beste aanpak schijnt de volgende te zijn: De plant steeds afmaaien; in eerste instantie om de 4 weken tijdens het groeiseizoen, teneinde de plant flink te verzwakken. De plant steekt namelijk energie in nieuwe spruiten, maar deze geeft binnen deze 4 weken nog niet de energie terug aan de wortel. In een later stadium is het nodig, om de plant echt kwijt te raken, om 1 x per 2 weken te maaien.

 

Probeer uitbreiding van de plant te voorkomen. Wees alert op nieuwe grondscheuten (deze kunnen tot wel 7 meter van de plant reiken) en haal deze zo spoedig mogelijk weg. De plant kan zelfs in spleten van beton gaan groeien en deze zo ontwrichten, dus zorg bij gebruik van betonplaten ervoor dat deze glad zijn, zodat de plant er geen schade aan kan toebrengen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de duizendknoop en tips over de bestrijding vindt u op de website Bestrijding Duizendknoop

Natuurlijk beheer en onderhoud 

Tuinieren in harmonie met de natuur. Dat is natuurlijk tuinieren. Geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest, maar wel planten, elementen en voorzieningen die een toegevoegde waarde hebben voor de inheemse dierenwereld. Resultaat: een tuin die gonst van het leven en die van het vroege voorjaar tot laat in het najaar een lust voor het oog is.

 

Wat in het klein op een tuin kan, kan groot op het tuinpark. Natuurvriendelijke inrichting, duurzaam onderhoud en ecologisch groenbeheer op de algemene delen van het tuinpark. De singels, de paden, de opstallen, de waterpartijen, bermen en slootkanten, grasvelden, bosjes en pleinen kunnen soms verrassend eenvoudig meer natuurlijke meerwaarde verkrijgen. Daarmee verstevig je je positie als tuinvereniging en tuinpark in de maatschappij.

 

Maar hoe en waar begin je? En met wie? Hoe ga je verder? We leggen graag uit wat er mogelijk is. Hoe je geïnspireerd en inspirerend gezamenlijk aan de slag kunt voor een betere leefomgeving, te beginnen bij het tuinpark. Kijk op onze website voor meer informatie of neem met ons contact op.

Asbestinformatie

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

 

Asbest werd onder andere toegepast bij de volgende zaken die in tuinhuisjes kunnen worden aangetroffen: leidingen en riolering, plafonds, staalconstrukties, buisisolatie van verwarmingen, afdichtingskoord en huishoudelijke apparaten, golfplaat, dakleien, dakbeschot, gevels, schoorstenen, vinyltegels (verwerkt in keuken en toilet), imitatiemarmer (verwerkt in vensterbanken), asbestboard (verwerkt in aftimmering van kasten binnen), schoorsteen luchtkanaal (verwerkt in kachelachterplaat, cv-instalaties en ventilatiekanaal, o.a. “Nobranda”). Ook treft men het aan in vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag (onder meer Novilon voor 1980). De toplaag van dit zeil is van pvc en de viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs en soms lichtgroen.

 

Algemene kennis over asbest kun je vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

De rijksoverheid heeft een stappenplan opgezet.